lượt xem

Host of today's event:

  Tham gia buổi livestream vào lúc 15:00, 7/5 và tải về ứng dụng Mi Community để có cơ hội trúng thưởng một chiếc điện thoại Redmi Note 5.

  TẢI VỀ

  Tham gia buổi livestream vào lúc 15:00, 7/5 và tải về ứng dụng Mi Community để có cơ hội trúng thưởng một chiếc điện thoại Redmi Note 5

  Thông báo cho tôi

  Đã thông báo

  Điền email của bạn vào đây để nhận được lời mời tham gia buổi livestream vào 15:00, 07/05/2018
  Gửi đi